when bigger data is not better data

Er komen steeds meer technologieën op de markt. Al deze technologieën produceren data, maar data heeft an sich nog geen waarde. Soms leidt de drift om alles te monitoren en te meten, tot een overload aan data. Maintenance managers in grote industriële bedrijven worden overspoeld met meters, analyses en rapporten. Zij staan voor de lastige taak de belangrijkste informatie eruit te filteren en overzicht te houden. Dit kan via een interactief dashboard waarop de belangrijkste parameters eenvoudig visueel worden weergegeven.

Focus

De manager moet voorkomen dat de onderhoudsmonteur verdwaalt in uitgebreide spreadsheets of dikke rapportages. Dit kan er namelijk toe leiden dat hij niet meer toekomt aan zijn onderhoudswerk, moedeloos afhaakt of belangrijke informatie over het hoofd ziet. Het doel van al deze meters en analyses is juist de onderhoudsmonteur te ondersteunen in het voorkomen van storingen door deze beter voorspelbaar te maken. Om dit te bereiken is een duidelijke focus nodig op die indicatoren die echt belangrijk zijn.

Domeinkennis

In het aanbrengen van focus in de brei aan informatie is de domeinkennis en ervaring van de onderhoudsmonteur onmisbaar. Slimme sensoren maken het mogelijk om 24/7 de conditie van motoren te monitoren. Met behulp van kunstmatige intelligentie is het mogelijk om deze enorme hoeveelheden data snel te verwerken. De computer kan patronen ontdekken die de onderhoudsmonteur niet direct opvallen. Slimme modellen zetten de data om in inzicht.

Inzicht is daarentegen nog geen kennis. De onderhoudsmonteur heeft kennis van de processen en weet op basis van ervaring wat gemeten moet worden, waarom het gemeten moeten worden en wat de uitkomsten betekenen. Hij kan aangeven welke prestatie indicatoren belangrijk zijn en in het interactieve dashboard moeten worden opgenomen. Betrokkenheid van de monteur bij het inrichten van het dashboard leidt tot een grotere inspanning om het project te laten slagen en waar nodig te verbeteren.

Monitoringsysteem

Een strakke visuele weergave van belangrijke parameters kan de vakman in een oogopslag duidelijk maken waar hij zijn aandacht op moet richten en welke zaken nog even kunnen wachten.  

Het is vergelijkbaar met het dashboard in je auto. In moderne auto’s worden alle belangrijke functies van de motor continu gemeten. Op het dashboard krijgt je echter alleen die functies te zien die belangrijk zijn voor het veilig rijden met de auto zoals snelheid, toerental, de hoeveelheid brandstof en of je je gordel aanhebt. Alle andere functies blijven verborgen totdat er iets mis dreigt te gaan, dan gaat er een waarschuwingslampje branden. Vaak kun je dan in de boardcomputer achterhalen wat er precies aan de hand is.

Condition Based Maintenance

Hetzelfde geldt voor het interactieve dashboard van de onderhoudsmonteur. Vroeger had de onderhoudsmonteur alleen data waarmee hij terug kon kijken. De technologie maakt het nu mogelijk allerlei soorten data te verzamelen, te analyseren en op basis daarvan voorspellingen te doen. Via het dashboard krijgt de onderhoudsvakman een actueel overzicht van de staat van de assets en wordt hij gewaarschuwd als er iets mis dreigt te gaan waardoor condition based maintenance mogelijk wordt.

Managementgoeroe Peter Drucker stelt het zo: ‘What you can measure you can manage’. Tussen meten en managen zit nog een stap: het creëren van inzicht. Een interactief dashboard biedt ondersteuning voor de juiste beslissing op het juiste tijdstip. Het is tegenwoordig mogelijk alles te meten, maar soms geldt het adagium: less is more!

Meer weten over hoe u de juiste inzichten op het juiste moment kunt inzien in een dashboard? Bekijk onze oplossing, volg ons op LinkedIn of plan een belafspraak.