..

De tijd van grote onderhouds teams die in staat zijn om alles continu in de gaten houden binnen een fabriek is voorbij. De krapte op de arbeidsmarkt voor onderhoudstechnici leidt nu al tot openstaande vacatures. Door de vergrijzing zal dit verder toenemen. Ruwe schattingen gaan ervan uit dat maar liefst een kwart van de techneuten binnen 10 jaar met pensioen gaat. Jongeren staan helaas niet te trappelen om hun plek in te nemen. Grote industriële partijen zoeken de oplossing in condition-based maintenance om de schaarse vakmensen efficiënter en doelmatiger in te zetten.

Arbeidsmarkt technici

De opgave waar de industrie voor staat is groot. Hoewel de uitstroom van technische vakmensen door vergrijzing nog aan het begin staat, ondervindt een kwart van de bedrijven in de technologische sector nu al hinder van het tekort aan goed geschoolde mensen. ING berekent in het rapport My Smart Industrie dat om de groeidoelstelling van bedrijven van 4% per jaar tot 2030 te halen, 50 duizend extra mensen nodig zijn. In die periode gaan circa 70 duizend technische vakmensen met pensioen waardoor de sector voor de opgave staat om tot 2030 maar liefst 120 duizend nieuwe mensen aan te trekken.  

Tegenover de grote uitstroom staat een geringe instroom. Uit de jaarlijkse ROVC TechBarometer blijkt dat slechts 8 % van het technisch personeel jonger is dan 30 jaar. Het merendeel, 60%, heeft en leeftijd tussen de 40 en 65 jaar. Als belangrijkste oorzaak van het tekort aan technici wordt de slechte aansluiting van het reguliere onderwijs op het bedrijfsleven genoemd. Daarnaast wijst 23% naar het slechte imago van de technische branche als grote oorzaak. Jongeren voelen er over het algemeen weinig voor een technisch vak te leren, zij vinden het ontwerpen van apps of games veel spannender.  

Bron: ROVC TechBarometer

Op dit moment leidt de krapte aan monteurs al tot onvervulde vacatures en een hoge werkdruk. Grote onderhoudspartijen als ENGIE, SPIE en BAM, leveren onderhoudsdiensten aan bedrijven die de mensen zelf niet in huis hebben. Iedereen vist naar kandidaten in een vijver die steeds kleiner wordt. Waar in het onderwijs wordt geprobeerd de tekorten op te vangen door zij-instromers, ligt dit in de techniek niet direct voor de hand. Om een motor uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten, heb je vakspecifieke  kennis nodig.

Smart monitoring

Bedrijven moeten leren leven met de realiteit dat in de toekomst meer werk moet worden verzet door minder mensen. Dat kan alleen door een nog efficiëntere inzet van vakmensen. Bij het vergroten van de effectiviteit van onderhoudsmonteurs bieden nieuwe technologieën een helpende hand. Het is mogelijk om het meten en controleren van de conditie van bijvoorbeeld rotating equipment door slimme sensoren te laten doen. Zonder sensoren is dit een tijdrovend proces dat nu nog vaak handmatig plaatsvindt

Door deze sensoren te koppelen aan kunstmatige intelligentie ontstaat een systeem dat in staat is 24/7 de conditie van motoren, pompen en transportbanden te meten. Uit de verkregen data worden, met behulp van algoritmen, vroegtijdig afwijkende patronen gesignaleerd. De onderhoudsmonteur krijgt een seintje dat er iets mis is en kan dan gericht actie ondernemen.

De monteur hoeft niet langer uit voorzorg alle motoren te controleren. Hij kan zich richten op die motoren waarmee iets aan de hand is. Hierdoor wordt  zijn efficiëntie hoger en kan hij meer assets monitoren. Hij heeft bovendien meer tijd om te oorzaak van de storing te onderzoeken en na te denken over structurele oplossingen. Dit verhoogt voor specifieke probleemgevallen de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie. Daarnaast weet de planner waar hij de monteurs nodig heeft. Hij kan daardoor effectiever gebruik maken van de schaars beschikbare manuren. Dit zorgt ervoor dat het personeelstekort veroorzaakt door de vergrijzing minder impact zal hebben op bedrijven die gebruik maken van smart monitoring.

Meer weten over hoe monteur en sensor elkaar kunnen aanvullen om betrouwbaarheid en beschikbaarheid te verhogen? Bekijk onze oplossing, volg ons op LinkedIn of plan een belafspraak.