stappen naar condition based maintenance

Condition based maintenance (CBM) of conditie gebaseerd onderhoud betekent evenveel als onderhoud uitvoeren op basis van de conditie van de assets. Bedrijven krijgen inzicht in de gezonde/ongezonde toestand van de assets aan de hand van kennis en ervaring van monteurs, data die assets genereren en tools zoals machine learning die data inzichtelijk kunnen maken. Hierdoor is het mogelijk om te bepalen wat het meest geschikte moment is om onderhoud uit te voeren. Niet te laat (correctief) of te vroeg (preventief), maar op het juiste moment.

Deze onderhoudsstrategie implementeren lukt niet van de ene dag op de andere. Een bedrijf zal vijf stappen moeten doorlopen om te beginnen met CBM.

1.   Kies de juiste assets

Een eerste stap is het bepalen welke assets in aanmerking komen voor deze onderhoudsstrategie. Niet alle assets zijn namelijk geschikt voor CBM. Een niet-kritische asset waarbij een onderdeel snel is te vervangen is bijvoorbeeld niet geschikt voor deze strategie.

Een bedrijf zal met andere woorden moeten uitzoeken wat het wil bereiken met CBM, welke assets het wil monitoren en welke faalmechanismen deze assets hebben. Onderhoud moet immers zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Om dit inzichtelijk te krijgen, zijn er meerdere methoden op de markt zoals RCS, FMECA of RCM. In het artikel Hoe bepaal je welke assets je gaat monitoren? wordt hierop verder ingegaan.

Een tweede belangrijk punt voor asset selectie is het beginnen bij het laaghangend fruit. Kies in het begin een asset uit waarbij het vrij eenvoudig is om snel positieve resultaten te behalen. Op die manier groeit het vertrouwen in CBM binnen de organisatie, wat smaakt naar meer. Onderhoud wordt dan geen kostenpost meer, maar biedt competitive advantage.

2.    Kies de juiste tool

Is bepaald welke assets geschikt zijn voor condition based maintenance, dan is een volgende stap het kiezen van de tools om CBM mogelijk te maken. Sensoren zijn een belangrijk hulpmiddel om de conditie van assets te monitoren. Denk aan sensoren die temperatuur, trillingen, CO2-gehalte of stroom meten.

Om elektrische en roterende machines te monitoren, worden vaak trillings- of stroomsensoren geplaatst. Stroomsensoren kunnen daarbij zowel mechanische als elektrische problemen opsporen terwijl trillingssensoren zich voornamelijk beperken tot het mechanische aspect. In het artikel Ontdek de ideale sensor voor uw assets is meer te lezen over het onderscheid tussen deze twee typen sensoren en in welke situatie welk type de beste keus is.

Een groot verschil is dat trillingssensoren ‘in het veld’ moeten worden geplaatst terwijl stroomsensoren de assets in de schakelkast kunnen monitoren. Dit laatste is voor veel bedrijven een erg interessant gegeven. Sensoren in het veld zijn onderhevig aan diverse omstandigheden die ter plekke heersen. Extreem hoge of lage temperaturen, wind, stof of water kunnen ertoe leiden dat sensoren snel stuk gaan of geen betrouwbare data leveren. Sensormodules gemonteerd in schakelkasten bevinden zich doorgaans in een vrij stabiele, geconditioneerde droge ruimte. Ideale omstandigheden om betrouwbare data te verzamelen.  Meer over dit onderwerp en een aantal praktijkvoorbeelden zijn te lezen in het artikel Sensor in de schakelkast: wanneer voegt dit waarde toe?

3.    Kies het juiste business model

Naast de keuze van de assets en de tools, is ook het achterliggende business model dat aan de tools is gekoppeld van belang. Een eenmalige aankoop is een optie, maar ook een investering in een conditiemonitoring tool als service met een doorlopende transactie is een mogelijkheid.

Bij een eenmalige aankoop investeert een bedrijf eenmalig in een techniek die op dat moment innovatief is. Kiest een bedrijf voor een doorlopende transactie, bijvoorbeeld in de vorm van een abonnement, dan is de initiële investering lager en kan het bedrijf op ieder moment profiteren van nieuwe ontwikkelingen die de leverancier doorvoert. Een kleinere initiële investering leidt er eveneens toe dat een bedrijf kan groeien in de denk- en handelswijze van conditiemonitoring en oplossingen. Dit en andere voordelen van conditiemonitoring als service in plaats van als product zijn te lezen in het artikel: 5 redenen om conditiemonitoring te kopen als service i.p.v. product.

4.    Creëer draagvlak binnen de organisatie

Condition based maintenance toepassen vereist enige verandering in de organisatie. Daarom is het van belang om draagvlak te creëren bij betrokken collega’s van meerdere afdelingen. Innovators – diegenen die graag willen innoveren en de voordelen van smart monitoring inzien – zullen met betrokken collega’s in gesprek moeten gaan. Belangrijk is dat ze zich door de gesprekken een beter beeld kunnen vormen van de uitdagingen en doelen waarmee de collega’s te maken hebben. Innovators herkennen daardoor sneller welke voordelen CBM hun collega’s kan bieden. Door als innovator deze voordelen te benadrukken en ook in hun taal te spreken, zullen collega’s van andere afdelingen er sneller positief tegenover staan. Waar voor een maintenance manager de OEE (Overall Equipment Effectiveness) een belangrijke rol speelt, denkt de productiemanager veeleer in termen als productiviteit en doorlooptijd. Door in zijn taal te spreken, komt er sneller acceptatie. Hierover verschijnt binnenkort een aparte blog.

5.    Ga aan de slag

CBM zorgt voor meerdere voordelen. Ongeplande downtime wordt minder waardoor het imago van onderhoud verbetert. Er is minder inspectie van monteurs nodig, de voorraad kan worden geoptimaliseerd door beter inzicht in welke onderdelen wanneer nodig zijn, het onderhoud wordt beter beheersbaar, enzovoort. CBM biedt veel voordelen. Daarom is het van belang om te onderzoeken wat deze onderhoudsstrategie voor het bedrijf kan betekenen. Het feit dat CBM een impact hebben op meerdere afdelingen binnen de organisatie hoeft geen bottleneck te zijn. Juist hierdoor is het draagvlak van de innovatie erg breed.

Niet tijdig investeren in CBM zal risico’s met zich meebrengen. Wanneer de concurrentie meer en goedkoper kan gaan produceren, is deze voorsprong moeilijk in te halen. De industrie digitaliseert en door de krapte op de arbeidsmarkt moet de effectiviteit omhoog en downtime omlaag. CBM kan hier een sterke bijdrage aan leveren.

Wilt u meer weten over de implementatie van CBM? Bekijk onze oplossing, volg ons op LinkedIn of plan een belafspraak.