Een volledige beschikbaarheid en betrouwbaarheid van machines is voor veel bedrijven van cruciaal belang. Storingen als gevolg van een kapotte elektromotor komen niet vaak voor, maar uitval van een compressor of pomp kan grote financiële gevolgen hebben. Er wordt dan ook veel tijd en geld besteed aan preventief onderhoud. De hiervoor benodigde technische vakmensen worden echter schaars en duur. Door de vakmensen te ondersteunen met sensoren gekoppeld aan kunstmatige intelligentie, kunnen monteurs veel efficiënter en gerichter worden ingezet.

De sensor kan veel routinematige klussen van de monteur overnemen. Met sensoren is het mogelijk de conditie van elektromotoren in pompen, compressoren en transportbanden 24/7 te meten en te monitoren. Dit is voor een onderhoudsmonteur onmogelijk. Door de sensor het eerste signaal te laten geven wanneer een asset stuk gaat, kan de monteur veel controlewerkzaamheden en overbodig werk uit handen geven en zich concentreren op die motoren waarvan hij weet dat er iets mee aan de hand is.

Condition-based maintenance

Bij gebrek aan informatie over de actuele conditie van assets is periodiek onderhoud de meest gebruikte onderhoud-strategie. Time-based maintenance is er op gericht werkzaamheden ruim voordat dit nodig is, uit te voeren om een mogelijk falen van motoren uit te sluiten. Op deze manier wordt het meeste onderhoud veel te vroeg én veel te vaak uitgevoerd. In veel industrieën neemt het tekort aan technici toe: binnen vijf jaar gaat tussen de 20% en 40% van de techneuten met pensioen. Dit maakt een tijdgebaseerde onderhoudsstrategie niet langer haalbaar. Conditie monitoring als basis voor condition-based maintenance stelt bedrijven in staat om ongeplande stilstand te voorkomen door tijdig schade te signaleren en zo onderhoudswerkzaamheden efficiënt uit te voeren: grijp in voordat machines uitvallen of bij afnemende prestaties, maar niet eerder.

Uitdagender werk

Voor de onderhoudsmonteur leidt de samenwerking met sensoren niet tot minder, maar wel tot uitdagender werk. In Nederland staan ongeveer 5 miljoen industriële elektromotoren. Grote industriële bedrijven hebben soms wel 10.000 motoren, pompen en transportbanden op hun terrein. In de praktijk worden de meest kritische motoren periodiek geïnspecteerd. Niet omdat ze vaak falen, maar omdat de kosten van een incident erg hoog zijn. De monteur inspecteert de machine vaak terwijl er niets aan de hand is. Sensoren kunnen die eerste controle overnemen.

Op die manier ondersteunen sensoren de vakman door aan te wijzen naar welke machines hij moet kijken. De geoefende blik van de vakman ziet veel meer dan een sensor kan zien. Nog belangrijker is dat de monteur de oorzaak kan achterhalen en structurele verbeteringen kan voorstellen. De schade oplossen is mooi, maar voorkomen is nog beter. Dat is lastig wanneer je 20 tot 30 machines per dag moet controleren, maar het lukt wel bij 3 of 4 machines die je gericht inspecteert.  

Monitored Assets per Professional

Terwijl industrieën groeien en hun processen opschalen, is de onderhoudsmonteur niet schaalbaar. Er is nu al een tekort aan vakmensen en door de vergrijzing zal dit probleem groeien. Het is dus zaak om de productiviteit van de vakman, uitgedrukt in de monitored assets per professional, te verhogen.

Een specialist die 30 motoren per dag moet doen en één keer per maand of kwartaal naar een machine gaat, kan zo’n 1300 tot 1500 motoren onder zijn hoede hebben. Dan heeft hij per motor ongeveer 12 minuten, rekening houdend met reistijd, lunchtijd en andere zaken. Door tijdsdruk is het voor de monteur lastig om hoogwaardig werk af te leveren.

Op het moment dat je hem ondersteunt door technologie, en hij niet routineus 30 motoren afloopt, kan dezelfde monteur 6000 tot 8000 assets onder zijn hoede hebben. Hij is minder tijd kwijt aan motoren waar niets mee aan de hand is en heeft meer tijd voor individuele assets en kan zo beter de oorzaak van de storing bepalen. Hij kan dan per asset beter werk leveren.

Mensen die machines onderhouden en repareren zullen altijd nodig blijven.  Er wordt veel verwacht van robotisering maar het vervangen en onderhouden van een elektromotor zal de komende jaren niet door robots gebeuren.  Technologie kan er wel voor zorgen dat vakmensen efficiënter en slimmer kunnen werken. De monteur en de sensor vormen zo een onverslaanbaar duo!

Meer weten over hoe monteur en sensor elkaar kunnen aanvullen om betrouwbaarheid en beschikbaarheid te verhogen? Bekijk onze oplossing, volg ons op LinkedIn of plan een belafspraak.