september 19, 2016

Samenwerken voor intelligente monitoring

UTRECHT, 19 september 2016 – Strukton Rail en Semiotic Labs gaan samenwerken om onderhoud 100% voorspelbaar te maken. Zij tekenden op 16 september een overeenkomst voor de gezamenlijke ontwikkeling van slimme monitoringtools voor door elektromotoren aangedreven systemen. Deze ‘smart condition monitoring services’ voorspellen op basis van sensoren en slimme algoritmes wanneer en waarom productiemiddelen gaan falen. Daarmee kan onderhoud efficiënter worden ingepland en wordt uitval voorkomen. De samenwerking komt voort uit het CAMINO-project, een initiatief van World Class Maintenance om onderhoud aan infrastructuur te verbeteren.

Semiotic Labs levert algoritmes die data omzetten in informatie over wanneer en waarom productiemiddelen falen. Strukton Rail ontwikkelt de gebruikersinterface en brengt haar vakinhoudelijke kennis en serviceorganisatie in. Simon Jagers van Semiotic Labs: “Onze ervaring is dat de beste resultaten worden bereikt als wiskundigen en inhoudelijk deskundigen samenwerken. Met alleen een algoritme kom je er niet: Vakmensen weten precies welke faalmechanismen optreden. Met die informatie kan gericht gezocht worden in de data, of kunnen de juiste sensoren worden geplaatst op de goede plek. Ook valideren we de uitkomsten van onze analyse met een vakspecialist, om zo vast te stellen dat de analyse hout snijdt. Op die manier kunnen we betrouwbaarheid leveren.”

David Vermeij, manager R&D bij Strukton Rail voegt hieraan toe: “Het is daarbij essentieel om naderend falen juist te voorspellen, want een monteur die voor niets of met onduidelijke instructies op pad wordt gestuurd kost erg veel geld. Conditiegestuurd onderhoud vraagt naast monitoring ook om een nieuwe manier van werken en om meer flexibiliteit. De vaste patronen worden vervangen door dynamisch onderhoud. Bij Strukton Rail hebben we ervaring opgedaan op dit vlak uit de spoorinfrastructuur, waarmee we de smart condition monitoring services kunnen versterken.”

Beschikbaarheid – We stellen steeds hogere eisen aan de beschikbaarheid van onze vervoersystemen en de infrastructuur, maar ook aan de voorzieningen op stations (liften, roltrappen, klimaatbeheersingssystemen, etc.). Storingen geven hinder en moeten tot een minimum worden beperkt. David Vermeij: “Tegenwoordig werken we in Nederland met prestatiecontracten, waarbij opdrachtnemers een boete krijgen als de beschikbaarheid van systemen lager ligt dan is afgesproken. Aan de andere kant leveren betere prestaties een bonus op. Het is voor ons dan ook van groot belang om naderende storingen tijdig te signaleren, zodat we kunnen ingrijpen voordat een storing optreedt. Nieuwe technologie zoals big data, artificial intelligence en machine learning maakt dit mogelijk.”

Conditiegestuurd onderhoud – Traditioneel onderhoud wordt vaak ingepland op basis van vaste intervallen. Zo worden systemen verplicht eens per jaar nagekeken, of onderdelen na een vast aantal draaiuren vervangen. Dat is een erg kostbare manier om de beschikbaarheid op peil te houden: Bij inspecties blijkt vaak dat objecten nog prima functioneren en onderdelen kunnen doorgaans langer mee dan de door de fabrikant opgegeven termijn. Conditiegestuurd onderhoud gaat uit van de conditie van middelen om te bepalen of onderhoud of vervanging noodzakelijk is. Door ‘smart condition monitoring’ wordt de conditie nauwkeurig en continu gemeten en wordt naderend falen voorspeld. Daarmee kunnen kosten worden bespaard, door onnodig werk te voorkomen. Ook kunnen herstelwerkzaamheden plaatsvinden voordat uitval optreedt.

Over Strukton Rail – Strukton heeft een passie voor technologie en focust op rail- en civielgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Het bedrijf onderscheidt zich met een aantal unieke specialismen voor de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen. Met zijn technologie en specialismen wil Strukton bijdragen aan een sector die instaat voor kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen. Opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen Europa als ook steeds meer daarbuiten. Het bedrijf telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van 1,9 miljard euro. Strukton Rail is onderdeel van Strukton en bouwt, vernieuwt, onderhoudt en beheert spoorsystemen en elektrische treinsystemen, met als doel het spoorsysteem optimaal beschikbaar, betrouwbaar, veilig en meetbaar te maken.

www.struktonrail.nl

Over Semiotic Labs – Semiotic Labs voorspelt wanneer en waarom machines falen. Het bedrijf is gevestigd in Amsterdam en levert Smart Condition Monitoring oplossingen voor onderhoudsprofessionals. Sinds de oprichting in 2015 heeft Semiotic Labs services ontwikkeld voor onder meer het spoor, de energiebranche en de scheepvaart. Het bedrijf heeft 6 medewerkers en is genomineerd voor zowel de KvK Innovatie Top 100 als de Accenture Innovation Award.

www.semioticlabs.com

Link to Strukton’s press release